แพคเก็จ จำนวนคลิก โบนัสแถม (คลิก) จำนวนคลิกที่ได้รับ ราคา (บาท) กดซื้อคลิก

Size SS ได้รับ 10 คลิก

10

0

10

100

ซื้อคลิก

Size S ได้รับ 20 คลิก

20

0

20

200

ซื้อคลิก

Size M ได้รับ 52 คลิก

50

2

52

500

ซื้อคลิก

Size L ได้รับ 105 คลิก

100

5

105

1,000

ซื้อคลิก

Size XL ได้รับ 160 คลิก

150

10

160

1,500

ซื้อคลิก

Size XXL ได้รับ 220 คลิก

200

20

220

2,000

ซื้อคลิก

Size XXXL ได้รับ 450 คลิก

400

50

450

4,000

ซื้อคลิก