พี่คลิก ผู้รอบรู้ รู้รอบ

มาแว้ววว !!! ปฏิทิน Admissions'60
กำหนดการ ADMISSIONS'60
กสพท. ปีการศึกษา 2560
 รับสมัคร______________________: วันที่ 1-31 ส.ค. 2559
 สอบวิชาเฉพาะ_________________: วันที่  5 พ.ย. 2559
 ประกาศผลคะแนนวิชาเฉพาะ_______: วันที่ 19 ธ.ค. 2559
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์__: วันที่ 14 มี.ค. 2560
 สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ______: วันที่ 20-24 มี.ค. 2560
 
GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560
 รับสมัครสอบ________:   วันที่ 10-29 ส.ค. 2559
 สอบ______________:   วันที่ 29 ต.ค. 2559 – 1 พ.ย. 2559
 ประกาศผลสอบ______:   วันที่ 15 ธ.ค. 2559

9 วิชาสามัญ      
 รับสมัครสอบ________:   วันที่ 5-24 ตุลาคม 2559
 สอบ______________:   วันที่ 24-25 ธ.ค. 2559
 ประกาศผลสอบ______:   วันที่ 25 ม.ค. 2560
 
O-NET 
 สอบ______________:    วันที่ 18 -19 ก.พ. 2560
 ประกาศผลสอบ______:    วันที่ 20 มี.ค. 2560
 
GAT-PAT ครั้งที่ 2/2560
 รับสมัครสอบ_______:   วันที่ 7-26 ธ.ค. 2559
 สอบ_____________:    วันที่ 11-14 มี.ค. 2560
 ประกาศผลสอบ_____:   วันที่ 20 เม.ย. 2560

เคลียริ่งเฮาส์
 ยืนยันสิทธิ์_________: วันที่ 25-28 เม.ย. 2560

Admission กลาง
 จำหน่ายระเบียบ_______________: วันที่ 16-27 พ.ค 2560
 รับสมัคร_____________________: วันที่ 20-27 พ.ค 2560
 ชำระเงินค่าสมัคร_______________: วันที่ 20-29 พ.ค 2560
 ผู้สมัครตรวจสอบคะแนน__________: วันที่ 7-9 มิ.ย. 2560
 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์______: วันที่ 15 มิ.ย. 2560
 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย_____: วันที่ 23-26 มิ.ย. 2560
 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา_________: วันที่ 10 ก.ค. 2560cr.ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)