ผู้ดูแลระบบ
Click For Clever

ปตท.สผ.เปิดรับเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปี 3


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.
เชิญชวนน้องๆเข้าร่วมโครงการดีๆ เพื่อส่งเสริมเยาวชนนักอนุรักษ์ 
กับ โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 3 ปลุกพลังวัยใสหัวใจสีเขียว
พาน้องๆไปเปิดประสบการณ์ “หลงป่า” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ในวันที่ 20-22 ตุลาคม 2559 นี้ !!! 


กิจกรรมภายในโครงการ
___• หลงป่าศึกษาธรรมชาติบนเส้นทางป่าดงดิบ โอบกอดต้นยางยักษ์เสาหลักแห่งพงไพร กับ อ.ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
___• หลงป่าเกาะติดชิวิต"นกเงือก"นกยักษ์โบราณ ตัวแทนแห่งรักแท้ ปีนดูโพรงรังบ้านนกเงือกสูงเสียดฟ้า ไปกับทีมนักวิจัย และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ มารดาแห่งนกเงือก-
___• หลงป่าค้นหาร่องรอยสัตว์ป่า และสนุกสนานไปกับการทำโป่งแหล่งอาหารของสัตว์ป่า กับหมอล๊อต นายสัตว์แพทย์สัตว์ป่าคนแรกของประเทศไทย
___• หลงป่าพาไปสูดโอโซนให้ชุ่มปอด ณ จุดชมวิวผาเดียวดาย
___• ปลุกพลังนักอนุรักษ์ในตัวคุณกับ Workshop โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมคุณสมบัติ
___• เยาวชนไทย กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
___• เป็นผู้มีความสนใจในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
___• เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นผลต่อการร่วมกิจกรรมการสมัครเข้าร่วมโครงการ
___1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน (ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาสำหรับผู้ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนเท่านั้น) เยาวชนผู้สนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/pttepteenergycamp หรือ
___2. แนบหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
______• สำเนาบัตรประชาชน
______• สำเนาทะเบียนบ้าน
______• ใบสมัครที่ได้รับการลงนามรับรองจาก 1) สถาบันการศึกษา 2) ผู้ปกครอง
______• รูปถ่ายที่เห็นหน้าชัดเจนหรือรูปถ่ายที่แสดงถึงการทำกิจกรรมต่างๆที่ระบุในใบสมัคร
___3. เขียนบทความแสดงความคิดเห็นความยาวไม่เกินพื้นที่ในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบทุกข้อ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ที่เขียนบทความไม่ครบทุกข้อ หรือเขียนบทความยาวเกินจากแบบ ฟอร์มที่กำหนด)
___4. ส่งเอกสารตามข้อผ่าน Email: pttepteenergy3@hotmail.com หรือทางไปรษณีย์ส่งมาที่ “ฝ่ายประสานงานโครงการ PTTEP Teenergy” ตู้ปณ. 103 ปณศ.บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800หมดเขตรับสมัคร
15 กันยายน 2559 นี้ !!!
เท่านั้นน !!


สอบถามรายละเอียดได้ที่
Facebook : PTTEP Teenergy Camp 
Line : pttepteenergy3
โทร. 0 2831 8400 ต่อ 3253 , 093 848 9087 (ฝ่ายประสานงานโครงการ)