ผู้ดูแลระบบ
Click For Clever

ทุน กพ. เรียนนอก'60 มาแล้ววว!!!!


สวัสดีครับน้องๆ วันนี้พี่คลิกมาพร้อมกับข่าวดีๆ
สำหรับน้องๆที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเรียนต่อต่างประเทศ 

โอกาสมาถึงแล้วคร๊าบบบ !!!!

สำนักงาน กพ. ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษา
เพื่อไปศึกษาต่อยังต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 28 กันยายน 2559

สามารถเข้าไปสมัครและดูรายละเอียดต่างได้ที่ 
scholar2.ocsc.go.th


ทุนที่รับสมัครสอบ
___1. ทุนเล่าเรียนหลวง - 9 ทุ 
___2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 57 ทุน
___3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ - 5 ทุน
___4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย - 3 ทุน
___5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ - 1 ทุน
___รวม 75 ทุน
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
___ ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
______กำลังศึกษา อยู่ชั้น ม.6 
______มีเกรดสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
______มีอายุไม่เกิน 20 ปี
___*คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
ค่าธรรมเนียมในการสอบ
___ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท
___ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 30 บาทประกาศรับสมัครของแต่ละทุน (ดาวน์โหลด)