ผู้ดูแลระบบ
Click For Clever

คุณ ‘ติโต’ แมวทรงเลี้ยงหนึ่งเดียวของในหลวงรัชกาลที่ 9

เปิดเรื่องราวคุณ ‘ติโต’ แมวทรงเลี้ยงหนึ่งเดียวของในหลวงรัชกาลที่ 9

คุณ ‘ติโต’ คือแมวเพศผู้ที่ทรงเลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ระหว่างประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ มีสีน้ำตาลเข้มและมีหูกับส่วนต่างๆ ออกสีเข้มกว่าตัว
อกสีอ่อน ตาสีฟ้า เป็นแมวที่ชอบการท่องเที่ยวชอบหนีเที่ยวไปข้างนอก
แล้วเข้าพระตำหนักไม่ได้เป็นประจำ ทั้งยังช่างส่งเสียงครางคล้ายจะพูดได้เป็นที่สุด ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คุณติโต

คุณติโตแมวเพศผู้ พันธุ์วิเชียรมาศที่สมเด็จย่าทรงเลี้ยงคู่กับ ติต้า แมวเพศเมีย
เมื่อครั้งประทับอยู่ที่ ตำหนักเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประมาณปี พ.ศ. 2487 


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คุณติโต


สำหรับภาพชุดนี้ มีชื่อชุดว่า Roi Du Siam
ถ่ายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2492 ถ่ายโดยช่างภาพชื่อว่า Dmitri Kessel 

ส่วนที่มาของชื่อ "ติโต" คือ ชื่อแฝงของ
อดีตประธานาธิบดีแห่งยูโกสลาเวีย
"ยอซีป บรอซ ตีโต" (Josip Broz)
เป็นรัฐบุรุษและนักต่อสู้ ผู้กล้าหาญ และมีความรักชาติอย่างมาก
ทั้งยังผู้หาญสู้กับฮิตเลอร์ในสงครามโลกครั้งที่ 2
และรักษาประเทศให้พ้นจากอำนาจของสหภาพโซเวียตในอดีต 


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คุณติโต

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คุณติโต


ในหลวงทรงประทับใจในตัวของ "ติโต" มาก
พระองค์ทรงแปล "Tito" เรื่องราวชีวประวัติของ "ยอซีป บรอซ ตีโต"
เป็นพระราชนิพนธ์ "นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ"
ให้พสกนิกรคนไทยได้ประจักษ์ถึง วีรกรรมที่ควรจะจดจำของ "ติโต" 


cat5
cr.infodivohm