TJ.ICE - กวดวิชาพี่จุฬาฯ

Click for Clever

TJ I-Ya ฮาเฮ กับเคมีแบบเก๋ๆ จากเคมีที่เบลอๆ ก็จะไม่เบลออีกต่อไป... /// เคมีเป็นวิชาที่น้องๆ หลายคนคิดว่ามันต้องจำเยอะและยาก มีทั้งคำนวณและบรรยาย ทำให้สับสน จึงตัดสินใจทิ้งวิชานี้ แต่ลืมว่าวิชานี้ไม่ใช่แค่นำไปใช้เพื่อการสอนเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว ยังต้องเรียนวิชาเคมีในระดับมหาวิทยาลัยอีก ดังนั้นเคมีที่พี่ไอซ์-ไอหญ้าจะสอนน้อง จะเน้นความเข้าใจในระดับพื้นฐานเคมีเป็นเรื่องไม่ยาก แค่น้องมีความอยากก็เพียงพอ .......ต่อการสร้างแรงบันดาลใจ /// *** https://www.facebook.com/CooliceChemistry/