TJ หอยจี้รี่ เคมี มี มี ..มีอยู่ว่า.. ยากกลายเป็นง่าย (เฮ่) หน่ายกลายเป็นมันส์ (เฮ่) จำกันให้ทัน (เฮ่) สั้นและเข้าใจ (เฮ่) click กันให้ไว (เฮ่) จะลืมก็ลืมได้.... แต่จะโดนจูบ 2 ที ... จูบจริงนะครับ!!!!!